Şifreleme Algoritması

Kriptografi: Gizli mesajlaşma, onaylama, dijital imzalar, elektronik para ve diğer uygulamaların tümüyle ilgili bilim dalıdır.
Kriptoloji: Kriptografik metotların matematiksel temelleriyle ilgilenen bir matematik dalıdır
Kriptoanaliz : Kriptografik algoritmaların açıklarını bulup ortaya çıkartmaya ise kriptoanaliz denilmektedir.

Şifreleme Algoritmaları
Geçmişte ilgilenilen kriptografi algoritmaları algoritmanın gizliliğine dayanmaktaydı. Günümüzde kullanılmakta olan modern ve güçlü şifreleme algoritmalar ise artık gizli değildir. Bu algoritmalar güvenliklerini kullandıkları farklı uzunluk ve yapılardaki anahtarlarla sağlarlar. Bütün modern algoritmalar şifrelemeyi ve şifre çözmeyi kontrol için anahtarları kullanır.

Şifrelenecek mesaj plaintext (düz-metin) olarak adlandırılır. Şifreleme(encryption); veriyi alıcının haricinde kimse okuyamayacak şekilde kodlamaktır. Şifrelenmiş mesaja ciphertext (şifreli-mesaj) denir Şifre Çözme(Decryption) ise şifrelenmiş veriyi çözüp eski haline getirme işlemidir. Veriyi şifrelerken ve çözerken kullanılan matematiksel metoda ise şifreleme algoritması denilmektedir. Şifreleme ve çözme genelde bir anahtar(Key) kullanılarak yapılır..

mXBozkurt Github Projem : Buradan Ulaşabilirsiniz Encrypt / Decrypt